Vrátenie a reklamácia tovaru

 

Spotrebiteľ má podľa zákona právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu. U nás je však lehota predĺžená až do 20 dní.

POZOR: Náklady na prepravu znáša kupujúci!

Predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z.§ 10 ods. 3 nie je povinný znášať náklady na prepravu vráteného tovaru.

Ustanovenie § 10 ods. 3"Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)."

 

Tovar je potrebné zaslať na adresu našej prevádzky:

Balkys Trade, s.r.o.

Bernoláková 420/19

029 01 Námestovo

 

POZOR: Prosíme o odoslanie celého obsahu objednávky, a teda aj darček, ďakovný list a originál, poprípade kópiu faktúry! Tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil!