Vrátenie a reklamácia tovaru

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu.

POZOR: Náklady na prepravu znáša kupujúci!

Predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z.§ 10 ods. 3 nie je povinný znášať náklady na prepravu vráteného tovaru.

Ustanovenie § 10 ods. 3"Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)."

 

Tovar je potrebné zaslať na adresu našej prevádzky:

Balkys Trade, s.r.o.

Bernoláková 420/19

029 01 Námestovo

POZOR: Tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil!