Jún je tu! Oslávme teplé dni super zľavami 😍 Akcia trvá iba do 23.06.2024!

Ekológia vpísaná do vášho obrazu

Žiť Eko-logicky znamená žiť tak, aby sa žilo všetkým navôkol a neskôr aj našim deťom či vnukom stále krásne, zdravo a esteticky. Vyberte si preto podľa týchto pravidiel aj obraz na stenu. Obraz, ktorý bude dýchať vašou láskou k okoliu a životnému prostrediu.

Otázky znižovania vplyvu nášho bytia a plnenia našich, často až príliš konzumných potrieb sa čoraz viac dostávajú na povrch spoločenských debát. A nejde pritom už len o debaty.  Aktívny prístup spotrebiteľov a výrobcov zameraný na znižovanie negatívneho vplyvu svojej činnosti resp. samotného bytia je často bežnou praxou. Byť Eco-logický svojim bytím je IN.

 

Byť Eco-logický je ohľaduplné, múdre a správne

O tom niet pochýb. Aj naša potreba po zvečnenej kráse zachytených okamihov či emócií môže byť ekologická. Náš prístup k výberu obrazu, spôsob jeho tvorby, vyhotovenie, možnosti balenia, preprava a samotná dĺžka jeho držby v našom domove.

To sú faktory, vďaka ktorým môže každý z nás vpísať do vybraného obrazu kúsok ekologického myslenia a udržateľnosti.

Vybrať si môžete obraz, ktorý zachytáva jedinečné momenty v našich životoch resp. zvoliť motív, ktorý je vášmu srdcu najbližší. Od moderných abstraktných motívov prinášajúcich do miestností emóciu prostredníctvom farieb či vzorov až po vyobrazenia miest, budov, kvetov či krajiniek.

 

Obrazy vo vlastnej réžii

V prípade malých formátov máte možnosť tlačiť fotografie vo vlastnej réžii. Tu však vzniká potreba vlastníctva kvalitnej tlačiarne s možnosťou tlače fotografií. A samozrejme potreba vlastníctva a držby kvalitných náplní do vybraného typu tlačiarne. Takéto eko-verzie náplne do tlačiarní si môžeme zaobstarať už aj na internete.

K Eco-friendly tlačiarňam patria napríklad Epson Expression ET- 2550 Eco Tank prípadne tlačiareň od spoločnosti Brother MFC- J985DW XL Inkjet Printer. Tieto tlačiarne dávajú možnosť doplniť si chýbajúcu farebnú náplň bez potreby výmeny celého setu a cartridga. U tlačiarne Brother je zásobník na náplň až vo veľkosti XL. Čo prispieva k ekologickejšiemu prístupu pri spotrebe farebných náplní pri tlači fotografií.

 

Obrazy od profesionálov

Čo sa týka tvorby a vyhotovenia obrazov väčších formátov je ekologickejšie obrátiť sa na spoločnosť, ktorá sa  takejto tlači venuje.

Obrazy sú vyhotovené vo vysokej kvalite, pričom sa berie do úvahy aj vplyv na životné prostredie a zachovanie udržateľnosti. Jednou z možných eko- aktivít sú kroky zamerané na úsporu farebných náplní pričom sa dbá na zachovanie kvality tlačeného obrazu a plnosti farieb.

Náplne sa nakupujú vo väčších množstvách pre veľkorozmerné tlačiarne a spoločnosť je často zapojená do Eco-programov daného výrobcu náplní do tlačiarní. Pri tlači je tiež možné použiť aj Eco-friendly náplne. Tieto náplne sú v niektorých prípadoch o niečo menej pigmentované, ale pri samotnej výrobe majú na svoje okolie nižšie negatívne externality.

 

Ako si vybrať Eco-friendly obraz?

Takéto obrazy sú tlačené na kvalitné plátno, ktoré sa vkladá na rám z prírodného dreva. Obraz sa natiahne na vnútorný rám a ekologicky nezávadným lepidlom sa ukotví pozdĺž každej strany.

Výber motívu obrazu je v našej réžii. Vyberajte prezieravo a vneste do našich rozhodnutí nadčasovosť. Obraz sa predsa len stáva vašim spoločníkom takmer na celý život. Prispôsobte ho  preto priestoru, ktorý vás dennodenne obklopuje. Vcíťte sa do atmosféry, ktorú vám obraz má priniesť. Uvažujte nad otázkou, či je daná emócia len krátkodobou záležitosťou vkusu, alebo vychádza hlbšie z vašej podstaty.

 

Ako ho zabaliť?

Pri balení obrazu berte do úvahy množstvo použitého kartónu a bublinkovej fólie. Obal by mal byť dostatočný na to, aby chránil pred poškodením či znehodnotením obrazu. Zároveň množstvo fólie resp. kartónu by nemalo presahovať zdravú mieru únosnosti. Predsa len ide o odpad, ktorý často viac neupotrebíte.

Preprava obrazu je v našej réžii resp. réžii samotného výrobcu. Prepravná spoločnosť pri poskytovaní svojich služieb pristupuje v tejto fáze ekologicky vďaka úplnej vyťaženosti auta resp. dodávky pri preprave už nakúpených obrazov. Ak je preprava realizovaná v našej réžii môžeme použiť náš osobný automobil pri vybavovaní aj ďalších osobných náležitostí, alebo môžeme využiť služby mestskej hromadnej dopravy. Tá je najekologickejším spôsobom ako prepraviť vytúžený obraz do nášho príbytku. Zároveň je však najriskantnejším.